Sajóvelezd és Sajómercse Körjegyzőségét a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

 

  Hírek
 
BIRTOKVÉDELEM ÉS KÖZIGAZGATÁSI PER
2016. augusztus 1.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton, űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás (ÁNYK) igénybevételével kötelesek benyújtani.

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-től.

Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. Ennek lehetővé tétele érdekében minden érintett szervezetnek saját elektronikus ÁNYK űrlapot kell készítenie és közzétennie honlapján, amelyhez az OBH által adott elektronikus nyomtatvány (közigazgatási perekben a K01, birtokvédelmi perekben a P26 jelzésű) szolgál mintaként.
A fentiek szerint elkészített saját űrlapok a Kapcsolódó dokumentumok alatt érhetőek el. Kérjük, hogy a közigazgatási peres ügyekben és a birtokvédelmi határozatok megváltoztatása iránti ügyekben a csatolt űrlapokat szíveskedjenek letölteni és alkalmazni!
A Pp. 340/B. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, a Pp. 341/J. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.
Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz (Pp. 330. § (2) bekezdés) Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a 330. § (2) bekezdés alkalmazása során rá a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadóak
.

Kapcsolódó dokumentumok (2 db)

K01 – Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez

P26 – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben


NYILVÁNTARTÁS
2016. június 27.


SAJÓVELEZDI FALUNAPRA/Plakát»
2015. augusztus 14.

MEGHÍVÓ
Sajóvelezd Község Önkormányzatának képviselő – testülete
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2015. augusztus 15. napján (szombaton) 14.oo órai kezdettel a
Sajómenti Pihenőparkban
megrendezésre kerülő Falunapra.

Ünnepi műsor:
14.oo
Megnyitó – Pál Katalin polgármester
Ózdi Művelődési Intézet Zenés Színházának műsora (operett, slágerek)
Sajóvelezdi Napközi Otthonos Óvoda gyermekeinek műsora
15.oo Velezd Néptáncegyüttes és Velezdi Cseperedők fellépése
15.45 Mátyás király és a tök – a vadnai Szeleburdi Színjátszócsoport előadása
Emlékmű avatás a Benda Parkban Welezd várának 555 évvel ezelőtti 1460. augusztus 26-án Mátyás király által a huszitáktól történt megszabadításának emlékére
Beszédet mond Endrésik Zsolt, a képviselő – testület tagja
16.15 Vőfély surcok – kiállítás megnyitása a Művelődés Házában a Sajómentiekért Alapítvány szervezésében
A kiállítást megnyitja Takács József Györgyné az alapítvány elnöke, a képviselő – testület tagja
Kísérő programok: 14.oo – 18.oo Ugrálóvár, Kézműves foglalkozás, Büfé, Kirakodóvásár
Mindenkit szeretettel várunk!

Sajóvelezd Község Önkormányzatának Képviselő – testülete
Elérhetőség: 48/ 433-093; 20/ 5243962

Eső esetén a rendezvény a Művelődés Házában kerül megrendezésre


VIDEÓK SAJÓVELEZDRŐL
2014. szeptember 20.

https://www.youtube.com/watch?v=Xz0PuYceK3c
https://www.youtube.com/watch?v=_nhX9L3yHlI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8tspx34l5Wg&feature=youtu.be

KATONAI TOBORZÁS!
2015. március 06.


A képre kattintva további részletek is olvashatók!

ITTHON VAGY! SAJÓVELEZD SZERETLEK!
2014. szeptember 20..

TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ pdf*
2014. szeptember 20.

Tisztelt Sajóvelezdiek!
2014. ismét a választások éve. Ha visszatekintünk az elmúlt nyolc évre az elért eredmények nyomon követhetőek, értékelhetőek településünkön.Tovább»

SAJÓVELEZDI BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK
2014. szeptember 20.

Képzések
Felújították a konyhát
Felújították az óvodát
Kiburkolták a Petőfi úti árkot
Megépült a Rákóczi úti járda
Elkészült a Széchenyi úti járda
Benda Park
Felújították a Községházát
Felújították a szolgálati lakás kerítését
Megépült a járda a József Attila úton
Faültetés
 
Kazánok
Járdalapok készítése
 
A képekre kattintva a képgalériák megtekinthetők

Határozat kivonat 19/2014.
2014. március 24.
Határozat kivonat
Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 12. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 19/2014.(III.12.) határozat. Tárgy: Sajóvelezd Község Önkormányzat 2014.évi közbeszerzési terve elfogadása. További részletek»

ANYÁK NAPJA 2013
2013. május

2013. március 15.Nemzeti Ünnep Sajóvelezden
2013. március 15.

AGRÁRKAMARAI FELHÍVÁS
2012. november 12.
ÚJ NEMZETI AGRÁRKAMARA: ÚJ ESÉLY A VIDÉKNEK
Az új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal megalakul az új nemzeti agrár- és élelmiszer kamara.
A hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így minden őstermelő és egyéni vállalkozó is alanyi jogon tagjává válik az új egységes köztestületnek.
A leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Ha Ön még nem tette meg, mielőbb jelentkezzen be, mert a határidő a kamarai választásokon való részvételre nézve jogvesztő!
GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM:
KÖTELEZŐ REGISZTRÁCIÓ NOVEMBER 30-ig !
REGISZTRÁCIÓS FELÜLET: WWW.AGRARKAMARA.HU
A regisztrációhoz ingyenes segítséget nyújt országszerte a 200 agrárkamarai tanácsadó (elérhetőségi lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózat is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu.
Felhívás letölthető»

KÖZLEMÉNY- JÁRDAÉPÍTÉS 2011
2011.

"Az Európai Unió normáinak megfelelő település-rehabilitáció Sajóvelezden, a község élhetőbb EURÓPAI FALU-vá fejlesztése, a falusi ember életminőségének javítása ( járda felújítás )" című, ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0025 azonosító számú projekt megvalósítása 2011.05.02. hó napjával megkezdődött.A projekt keretében 1.194 fm járda került felújításra a József Attila, Petőfi, Május 1. és a Mező Imre utakon.A kivitelezői munkák 2011. 05. 02. napján megkezdődtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. 10. 11. napján lezajlott.


SZÜRETI FELVONULÁS 2011
2011.

 


SZÉPKORÚAK NAPJA 2011
2011.

HŐSÖK NAPJA 2011
2011.

GYERMEKNAP 2011
2011.

KÖZLEMÉNY
2011. május 25.
Az Európai Unió normáinak megfelelő település-rehabilitáció Sajóvelezden, a község élhetőbb EURÓPAI FALU-vá fejlesztése,a falusi ember életminőségének javítása (járdafelújítás)
A KÖZLEMÉNY
letölthető»

KÉPEK A SAJÓVELEZDI RENDEZVÉNYEKRŐL
2011. május 10.

VÁLASZTÁS 2010
2010. október 4.

SAJÓVELEZD TELEPÜLÉS VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
Polgármester választás

A polgármester Pál Katalin FÜGGETLEN jelölt lett.

Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve
Jelölő szervezet(ek)
Kapott
érvényes
szavazat
%
1
Liszkayné Lámer Judit
FÜGGETLEN
72
16,67
2
Pál Katalin
FÜGGETLEN
360
83,33

További részletek, eredmények»


Sajóvelezd 2010. június 01-05-ig tartó árvíz képei
2010. június 28.

Sajóvelezdi árvízhelyzet és Élelmiszersegély.
2010. május 20.

2009. október 22-én került sor Sajóvelezden a település infrastruktúrájának fejlesztését szolgáló projekt ünnepélyes zárására.
2009. október 29.

Képre kattintva megtekinthető a galéria

Sajóvelezd Község Önkormányzata az Észak-magyarországi Operatív Programon (ÉMOP) belül meghirdetett "Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés" elnevezésű pályázati konstrukcióban 12.487.648.- Ft támogatást nyert parkoló építésére és útfelújításra, mely a projekt teljes költségvetsének 90%-a. A 2009 júliusa óta tartó építési-kivitelezési munkálatok szeptemberben értek véget. Az elnyert összeg segítségével megújúlt a község ravatalozójához vezető 107 méteres útszakasz burkolata, valamint egy 31 férőhelyes (amelyből egy férőhely akadálymentes) parkoló épült a ravatalozó mellett.


Megnyertük a pályázatot a temető parkolóhoz
2009. április 22.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott " Kisléptékű településfejlesztés Sajóvelezden, parkoló és útépítés" című, ÉMOP - 3.1.3-2008-0435 jelű pályázatát megnyerte az Önkormányzat.
Támogatás összege: 12.487.648 Ft
Önrész: 1.387.706 Ft


Felavatták a Ficánka játszóteret
2009. április 22.
8,8 millió forintba került az új sajóvelezdi játszótér, melyhez az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 7,1 millió forintot biztosított pályázati támogatásként, a helyi önkormányzat pedig 1,7 millió forint önerőt adott hozzá. Sajóvelezd polgármestere, Pál Katalin avató beszédében elmondta, hogy az 1970-es években épült régi játszóteret lebontották, mert az már nem felelt meg az uniós követelményeknek. Az elmúlt évben, májusban adták be a pályázatot a játszótér építésére, mely az első körben sajnos nem nyert. Végül is decemberben kapták a jó hírt, mely szerint az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács úgy döntött, hogy megépíthetik pályázati támogatással az új játszóteret.
Ma már 130, 14 éven aluli sajóvelezdi gyerek élvezheti az új játszóteret, melynek megóvására, tisztántartására felhívta a gyermekek és a felnőttek figyelmét egyaránt. Az új játszótér a Ficánka nevet kapta. A játszótér építésének kivitelezője a Fa-Firma Kft. volt, de segített a megvalósításban Tóth Lajos nyugdíjas is. A nemzeti színű szalagot Gyárfás Ildikó országgyűlési képviselő vágta át. A gyerekek az avatás után azonnal birtokba vették a játszóteret, és az ünnepség után csokitojást és lufit kaptak és még vendéglátásban is részesültek.
A játszótér fenntartása az Önkormányzat feladata.

Jól haladnak a polgármesteri hivatal felújítási munkái
2009. január 20
Jó ütemben haladnak a polgármesteri hivatal felújításának, az épület utólagos komplex akadálymentesítésének munkái. A beruházás várható befejezése 2009 első félév.

Megújult Sajóvelezd weboldala
2009. január 20
Sajóvelezd weboldala új arculattal,könnyen áttekinthető menürendszer felépítéssel, korszerű technikai elemekkel, friss, aktuális tartalommal, gazdag képanyaggal tájékoztatja a weboldal olvasóit, a település iránt érdeklődőket.

Jótékonysági bál
2009. január 20
2008. január 10-én a Művelődési Házban Katolikus Jótékonysági Bál kerül megrendezésre.
Program: vacsora, tombola, élő zene.
 

Beadott pályázatok
2009. január 20
2008.év

A temető út felújítása, parkoló kialakítása
Az Önkormányzat a temetési szertartások kegyeletteljes megvalósítása érdekében fontosnak tartja, hogy a temetésre érkezők megfelelő körülmények között jussanak el a temetés helyszínére és kulturált parkolási lehetőség biztosítva legyen számukra, ezért 2008. májusában a képviselő - testület az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak- Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be "Kisléptékű településfejlesztés Sajóvelezden, parkoló és útépítés" címmel
Igényelt támogatás: 13.494.500.-Ft
Önerő: 1.499.594.-Ft
Összes bekerülési költség: 14.994.094.-Ft.

A pályázat elbírálás alatt áll.

Óvodabútor, speciális felszerelések beszerzése
Az önkormányzat a 23/2008.(VIII.6.)számú OKM rendeletben meghatározott támogatásra pályázatot nyújtott be. A pályázat nyert. Ennek eredménye képen 1.061.000.- Ft támogatásban részesült, amit óvodabútor és egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések beszerzésére tervez fordítani.

Játszótér fejlesztése
Az Önkormányzat Sajóvelezd Község Játszótér Fejlesztésére adott be páyázatot
(A pályázat nyert, a beruházás kezdete 2009. tavasza) HÖF-CÉDE

Kapott támogatás
: 7.067.640.-Ft
Önerő: 1.766.910.- Ft
Beruházás értéke: 8.834.550.- Ft

2007. év

A Művelődés Háza felújítása pályázat útján
2007. áprilisában a Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett "A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása 2007. évi támogatásának elnyerése ( LEKI)" 2. jogcím támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja a Művelődés Háza nyílászáróinak cseréje és fűtésének korszerűsítése volt.

A pályázat nyert, és a beruházás befejeződött 2007. szeptember hónap végére.
A beruházás bruttó összege: 7.909.402 Ft
Támogatásból igényelt összeg: 6.327.521 Ft
Saját forrás: 1.581.881 Ft volt.

Óvoda felújítása, akadálymentesítése
2007. évben az óvoda felújítására, akadálymentesítésére, infrastruktúra és eszközfejlesztésre / ÉMOP - 2007 - 4.3.1./ pályázat került beadásra, mely sajnos forráshiány miatt elutasításra került. 

© 2001 - 2016
Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldal tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos endegélyével lehetséges.
Képek a településről