Köszöntjük
Sajóvelezd község weboldalán!

Sajóvelezd
Polgármesteri Hivatal
Művelődés Háza
TÁJHÁZ
Damasa-szakadék
Óvoda
Iskola
 

Sajóvelezden 2008. augusztus 31. napjával
az általános iskolai oktatás megszűnt.

A 2008/2009-es tanévtől a sajóvelezdi általános iskolások a Péczeli Általános Művelődési Központ Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában tanulnak

Cím: 3630 Putnok, Gárdonyi G.út 1.sz.

Tomori Pál Általános Iskola
Cím: 3656 Sajóvelezd, Rákóczi F u.6.

Az iskola történetéről

A sajóvelezdi Tomori Pál Általános Iskola 1990. szeptemberétől működött 8 tanuló csoporttal. Ahhoz, hogy az oktatáshoz megfelelő körülményeket biztosítson az Önkormányzat az 1987-88-as években önerőből tornaszobával és + helyiségekkel bővítette az iskola épületét ( 1.2oo.ooo.-Ft). 1990-ben a felső szint megépítésével bővült az iskola épülete (amely 4 tanterem és vizesblokk kialakítását jelentette), ez akkor 4.578.ooo forintba került. 1993-ban bekötötték a gázt, amely közel 5oo.ooo.-Ft volt.


Így indulhatott el az oktatás a földszinten az alsó tagozatnak, a tetőtérben kialakított 4 tanteremben pedig a felső tagozatnak.
Ezekben az években a több mint hat millió forintos önerős építés nagyon – nagy dolognak számított, és bizonyította azt, hogy az akkori vezetés komolyan gondolta az iskola létét és fenntartását.


A 2002. évben beadott pályázat eredményeképpen, részben állami támogatásból, részben önerőből (12.ooo.ooo.-Ft) megvalósult az iskola régi szárnyának bővítése, tetőcseréje, fűtéskorszerűsítése, nyílászárók cseréje, külső felújítása.


El kell mondjuk, hogy az eltelt hosszú évek alatt az intézmény soha nem tudott működni a gyerekek után kapott állami támogatásból. Az Önkormányzat folyamatosan növekvő mértékben támogatta, hisz egyik legfontosabb feladatának tartotta az általános iskolai oktatás helyben tartását.
Korábban az iskola tanuló létszáma az elmúlt évek alatt 100 - 120 fő között ingadozott, a 2006/2007-es tanévet viszont már csak 94 tanulóval kezdte meg, a jelentős gyermeklétszám csökkenése miatt. A következő évekre sem volt kedvező a kilátás, a létszámadatok további csökkenést mutattak. 2006. évben az előző testület kezdeményezte a Putnoki Péczeli József ÁMK-val egy intézmény fenntartási társulás létrehozását. Ennek értelmében az 5-8 osztály Putnokon folytatta volna tanulmányait, a diákok utaztatása a szülők részéről ingyenes lett volna. Az alsó 1-4 osztály helyben maradt volna, önkormányzati intézményfenntartással. Ezt akkor még a jogszabályok engedték volna. A testület erre a döntésre azért jutott, mert a 2006. évet 17 millió forint forráshiánnyal tervezték. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat ehhez a kezdeményezéshez azonban akkor nem járult hozzá.


Szerencsére az önkormányzat elnyerte az Önhibáján Kívül Hátrányos Helyzetű Önkormányzati Támogatást, melynek összege 13 millió forint volt, ezen kívül a földeladásból származó bevétel megmentette az önkormányzatot az eladósodástól és az iskola továbbműködhetett.
2007. év elején ismertté váltak azok a normatívák, amelyek alapján elkezdődtek a számolgatások a 2007. évi költségvetés elkészítéséhez. A költségvetés elkészült és ez alapján az Iskola működéséhez 8.895.ooo.-Ft-ot kellett volna az önkormányzatnak adnia. (Ez ténylegesen 13 millió forintra módosult.) A megszorítások nem csak a normatívákkal jelentkeztek, hanem a jól ismert törvénymódosítások során is.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. (79) törvény 2006. évi módosítása nyomán a közoktatási törvény 133.§ (3) bekezdése előírja, hogy a fenntartónak 2008. augusztus 31. napjáig gondoskodnia kell a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolai feladatok iskolafenntartás nélkül történő megoldásáról. Ugyanakkor lehetőséget ad arra a Kt., hogy - amennyiben az önkormányzat nem tudja a jogszabály rendelkezései szerint tagintézménnyé átalakítani az iskoláját, nincs lehetősége arra sem, hogy az iskolai feladatok ellátásáról más módon gondoskodjon - engedélyt kaphasson nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal az intézmény továbbműködtetésre.


Sajóvelezden kevés volt a létszám, de ennek ellenére, hogy az iskola tovább működhessen az OKÉV-hez benyújtotta az önkormányzat az engedélyezési kérelmet.

Időközben megbeszéléseket folytattunk Bánhorvátival, Borsodbótával. Ózd is felajánlotta fogadó készségét a Táblási iskolába. A február 19-i szülői értekezleten és utána is elhangzott, hogy a szülők a fenti lehetőségek közül többnyire Putnok mellett döntenek majd. A szülők döntésének megkönnyítése érdekében, március 2-án délután megszervezésre került a putnoki iskola meglátogatása. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a Kazincbarcikai Önkormányzattal is. Itt azt a választ adták, hogy nekik elsősorban kistérségükhöz tartozó települések diákjaival kell foglalkozniuk, ezen kívül Kazincbarcikán belül az iskoláik is átszervezésre kerülnek.


Március 23. napján megérkezett az OKÉV válasza. Az Iskola továbbműködtetésének engedélyezésére benyújtott kérelmet elutasították. Az önkormányzat az anyagi nehézségek ellenére mindent megtett azért, hogy az iskola helyben maradjon.
A szülők írásban történt nyilatkozatai alapján nyilvánvalóvá vált, - mivel más megoldás nem volt - hogy gyermekeiket a Sajóvelezdtől 4 km-re lévő Putnok városában működő Péczeli József ÁMK-ba kívánják taníttatni.
A testület ennek megfelelően döntött. A döntés helyességét a szakértő véleményezése is alátámasztotta.

2007-ben az Önkormányzati társulási megállapodás jött létre.
A társult Önkormányzatok:

  • Putnok Város Önkormányzata
  • Sajóvelezd Község Önkormányzata
  • Sajómercse Község Önkormányzata
  • Dubicsány Község Önkormányzata

Ekkor a Putnoki Péczeli József ÁMK-nak, mint befogadó Általános Iskolának a Sajóvelezdi Önkormányzati önálló fenntartású Tomori Pál Általános Iskola tagintézményévé vált. A felső tagozat pedig iskola busszal 2007. szeptember 01-vel a Putnoki Péczeli József ÁMK-ban folytathatták tanulmányaikat.

Maradt tehát az 1-4 osztály Sajóvelezden tagintézményi keretek között.
A 2008. áprilisi felmérések Sajóvelezden azt mutatták, hogy az átalakult 1-4. osztályos Tagiskolára a 2008/2009-es tanévben nem lesz igény, s így a tagiskola Sajóvelezden 2008. június 30-al megszűnt. 

A 2008/2009-es tanévtől tehát a Péczeli Általános Művelődési Központ Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ( OM 028937; 3630 Putnok, Gárdonyi G.út 1.sz.) intézmény- fenntartói társulása:

  • Putnok Város Önkormányzata[ befogadó (gesztor) önkormányzata] 3630 Putnok, Kossuth út 5. Intézménye: Péczeli ÁMK Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Dubicsány Község Önkormányzat ( tagönkormányzat) 3635 Dubicsány, Rákóczi F. út 1. tagintézmény nélkül
  • Sajómercse Község Önkormányzat 3656 Sajómercse, Petőfi út 27. tagintézmény nélküli
  • Sajóvelezd Község Önkormányzat 3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 10. tagintézmény nélküli

A körülmények részletes elemzéséből kitűnik, hogy Dubicsány, Sajómercse községekben már több éve, Sajóvelezd községben a 2008/09-es tanévtől nem működik általános iskola. A tankötelezettek nevelését, oktatását mindhárom településről a putnoki Péczeli J. ÁMK-ban oldják meg. Ennek értelmében az előző évben megkötött társulási megállapodás módosításra került.


likeoljon a facebookon
 
eseménynaptár