Köszöntjük
Sajóvelezd község weboldalán!

Sajóvelezd
Polgármesteri Hivatal
Művelődés Háza
TÁJHÁZ
Damasa-szakadék
Óvoda
HIRDETMÉNY - A településkép védelméről
 

HIRDETMÉNY

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot hogy  Községünk  Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. december 15. napján tartott ülésén  elfogadta a Község Település Arculati Kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét.

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. (a továbbiakban: Tktv.) törvény  2. §-a értelmében:

„(1) A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

(2) A települési önkormányzat Sajóvelezden a településkép védelmét önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet)

a) településképi követelmények meghatározásával,

b) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,

c) önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja.

(3) A településképi követelmények az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Étv.) a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik sajátos jogintézménye.”

 

„3. § (1) A településképi rendelet

a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.”

 

Az Ör. és a Település Arculati Kézikönyv a http://www.sajovelezd.hu honlapon megtalálható, illetve az önkormányzat hivatalában  ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A TAK és az Ör. felülvizsgálata bármikor lehetséges annak érdekében, hogy az mindig a valóságnak megfelelő, naprakész dokumentum lehessen. Erre figyelemmel várjuk észrevételeiket a e-mail címre.

 

Sajóvelezd, 2019.február 25            

                                                                                                               Pál Katalin sk.

                                                                                                                  polgármester

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 12/2017. XII.15. önkormányzati rendelete - A településkép védelméről

likeoljon a facebookon
 
eseménynaptár